SiamActu.fr

SiamActu.fr

นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Dr. Bernard Pécoul) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 สาขาการสาธารณสุข ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นายแพทย์พีคูล ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว จากคุณูปการในการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่ถูกละเลย นายแพทย์พีคูล...

L’ambassadeur de France en Thaïlande en déplacement à Mae Sot

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเยือนศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์ HCTC บริหารงานโดยนาง Alix Watson ชาวฝรั่งเศส ศูนย์แห่งนี้จัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและภัตตาคารเป็นระเวลา 2 ปีให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท โดยมีร้านอาหารชื่อ The Passport เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้เป็นที่รู้จักในพื้นที่อ.แม่สอดตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยชาวกะเหรี่ยงถือเป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางของไทย ศูนย์ HCTC ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ....

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนโรงพยาบาลศิริราช

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยือนโรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้พบปะพูดคุยกับนายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Dr....

Page 1 sur 15 1215

Powered by 12Go Asia system

ARTICLES LES PLUS POPULAIRES