ฝรั่งเศสเพิ่มอายุเกษียณงานและมีแนวโน้มแบบต่อเนื่อง

ฝรั่งเศสเพิ่มอายุเกษียณงานและมีแนวโน้มแบบต่อเนื่อง

สัดส่วนของผู้เกษียณอายุงานในประเทศฝรั่งเศส 4 ใน10คน มีอายุ 75 ปีขึ้น และในขณะนี้อายุของการเกษียณงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ผลการสำรวจประจำปีของ Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse หรือCNAV (กองทุนบำนาญ) ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม โดยมีเนื้อความว่า อายุการเกษียณงานของชาวฝรั่งเศสกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย...

Page 1 sur 44 1244